Päivärytmi ja ryhmät

Pellavan päivärytmi

Päivärytmi muodostuu seuraavasti joustavasti mukaellen:

  • päiväkoti avataan klo 7.30 (tarvittaessa kello 7.00)
  • aamupala tarjolla klo 8.15-8.45
  • toiminnat ja ulkoilu klo 9.00
  • lounas portaittain klo klo 10.30, jonka jälkeen päivälepo
  • välipala klo 14.00, jonka jälkeen vapaata leikkiä ja valmistautumista ulkoiluun
  • päiväkoti suljetaan klo 17.00

Ryhmät

Pellavassa on karkeasti neljä lapsiryhmää:

  • alle 3-vuotiaat Nipsut
  • 3-4-vuotiaat Hemulit
  • 4-5-vuotiaat Muumit
  • 5-6-vuotiaat Hattivatit

Jokainen ryhmä on ns. yhden aikuisen ryhmä; alle 3-vuotiailla on yksi aikuinen 4 lasta kohti yli 3-vuotiailla on yksi aikuinen 7 lasta kohti. Lasten ja aikuisten välisen suhteen määrittää varhaiskasvatuslaki. Pellavassa ei ole maksutonta esiopetusta, mutta vanhempien niin halutessa sekä mikäli esiopetusikäisiä lapsia tulee ryhmään kolme tai yli, järjestämme heille esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa, joka seuraa valtakunnallista esiopetussuunnitelmaa.